شورای علمی-اجرایی خانه

اعضای حقیقی
محمد روشنی مدیر کل آموزش و مشارکت‌های اجتماعی
انسیه شاهدانی رئیس انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی تهران یا نماینده رسمی ایشان
سهیل سلیمیان خزانه‌دار
احمد پارسیان رئیس شورا
سعید شعبانی‌رکن‌وفا مدیر خانه

 

اعضای حقیقی
لاله امجد دبیر ریاضی
اسماعیل بابلیان استاد دانشگاه خوارزمی
حمیدرضا پرنیان دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
مانی رضایی مدرس دانشگاه فرهنگیان
کسری علیشاهی استاد دانشگاه صنعتی شریف
سهیلا غلام‌آزاد استاد آموزش ریاضی وزارت آموزش و پرورش
آذین گل بهاران استاد دانشگاه خوارزمی
غزاله مدلل کار دبیر ریاضی و سرگروه ریاضی منطقه ۹ آموزش و پرورش
مجتبی معارف‌وند دبیر ریاضی و صرگروه ریاضی منطقه اسلامشهر و شهر ری آموزش و پرورش
امید نقشینه ارجمند استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر