اولین همایش دانشجویی «ریاضیات خوب چیست»

خانه ریاضیات تهران اولین همایش دانشجویی «ریاضیات خوب چیست؟» را در تاریخ پنج‌شنبه 20 آبان از ساعت 9 تا 17 برگزار می‌کند. این همایش شامل پنج سخنرانی با موضوعات مختلف در رشته‌ی ریاضیات است. مخاطبین این برنامه دانشجویان کارشناسی هستند. سخرانان این همایش عبارتند از:

دکتر محمد اردشیر، دانشکده‌ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عبدالحسین عباسیان، پژوهشگاه دانش‌های بنیادین (IPM)
دکتر کسری علیشاهی، دانشکده‌ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر آرش امینی، دانشکده‌ی برق دانشگاه صنعتی شریف
دکتر امیر قادرمرزی، دانشکده ریاضی، علوم کامپیوتر و آمار دانشگاه تهران.
شرکت در این همایش رایگان است ولی به دلیل محدودیت جا، حضور در این برنامه تنها با ثبت‌نام قبلی امکان پذیر است.

ریاضیات خوب چیست؟

9:00 - 9:15

سرآغاز
9:15 - 10:15

آرش امینی

گسسته‌سازی عملگرها و اسپلاین‌ها

10:15 - 10:45 پذیرایی
10:45 - 11:45

محمد اردشیر

منطق ریاضی چیست؟

11:45 - 12:00 پذیرایی
12:00 - 13:00

عبدالحسین عباسیان

چالش‌های ریاضی در مطالعه مغز

13:00 - 14:30 استراحت
14:30 - 15:30

امیر قادرمرزی

اعداد همنهشتی

15:30 - 16:00 پذیرایی
16:00 - 17:00

کسری علیشاهی

شمردن پروانه‌ها

 

فایل ویدئویی سخنرانی‌ها

گسسته‌سازی عملگرها و اسپلاین‌ها:

http://takhtesefid.org/watch?v=2667933852759041

منطق ریاضی جیست:

http://takhtesefid.org/watch?v=5806785320865305

چالش های ریاضی در مطالعه مغز:

http://takhtesefid.org/watch?v=9399631415784608

اعداد همنهشتی:

http://takhtesefid.org/watch?v=11912815360132556

شمردن پروانه ها:

http://takhtesefid.org/watch?v=9648489904439399