کارگاه آموزش هندسه ( یازدهم و دوازدهم) - ویژه معلمین

کارگاه آموزش هندسه ( یازدهم و دوازدهم) - ویژه معلمین

زمان دوره: 10 تا 26 تیر - یک‌شنبه و سه‌شنبه، ساعت 9 تا 13

مباحث:

بردارها، 10 و 12 تیر

مقاطع مخروطی، 17 و 19 تیر

تبدیلات، 24 و 26 تیر

ثبت‌نام کنید.