سخنرانی پایون XIX - امنیت قابل اطمینان

ارائه‌دهنده: امیرحسین هادوی

مفهوم امنیت را می‌توان از نظرگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد؛ از جمله مهم‌ترین نگاه‌ها به مفهوم امنیت می‌توان به امنیت محاسباتی، امنیت نظریه اطلاعاتی و امنیت (محرمانگی) آماری اشاره کرد.
با توجه به جهش‌های شگرف در توان محاسباتی، امنیتی که به پیچیدگی محاسبات تکیه می کند، نمی‌تواند به گونه‌ای بی‌قید و شرط، به تامین ملاحظات حریم خصوصی بپردازد. از این رو در سال‌های اخیر علاقه به امنیت از دیدگاه نظریه اطلاعات افزایش یافته است. این نوع از امنیت سطحی از محرمانگی را فراهم می‌کند که هیچ روش محاسباتی حتی در زمان بی‌نهایت نیز نتواند آن را خدشه دار کند.