سخنرانی پایون XVIII - نقش برند در جذب استعدادها

ارائه‌دهنده: سهیل نجات

امروزه یکی از دغدغه‌های مهم شرکت‌ها برای رقابت در فضای کسب وکار داشتن نیروهای ماهر و با استعداد است. جذب و نگه‌داری افراد بااستعداد به حدی شدت یافته است که از آن به عنوان "جنگ استعدادها" نام برده می‌شود. يكي از را‌‌ه‌های كسب منابع انسانی برتر، برندسازی كارفرماست. همان‌طوركه برند مشتری (ديدگاه بازاريابی محض) برای مشخص‌كـردن كالا و خدمات يك سازمان است، برند كارفرما (ديدگاه بازاريابی - منابع انسانی) نيز براي مشخص كردن جذابيت‌های كاری يک سازمان است. سازمان‌ها از طریق افزایش جذابیت برند کارفرمای خود می‌توانند سرمایه انسانی ارزشمندی را جذب نمایند و در گام بعدی به حفط و نگهداری آن‌ها مبادرت ورزند.

یک‌شنبه، نهم اردیبهشت، ساعت 19 - باشگاه پایون