روز جهانی بردگیم

شاید باورتون نشه اما این یک رسم هر ساله است !
توی این روز آدم‌ها توی جاهای مختلفی روی کره زمین دور هم جمع می‌شن و هم‌بازی‌ تصادفی پیدا می‌‌کنن و می‌شینن به بازی.
پایون هم برای اینکه سهم کوچیکی توی برگزاری همچین روزی داشته باشه، جمعه ۷ اردیبهشت از ساعت ۱۲ تا ۲۳ میزبان شماست.