سخنرانی پایون XV - شهرزاد: تخیل با چاشنی واقعیت

ارائه‌دهنده: هدی فلاح

حوادث تاریخی سریال شهرزاد چقدر با گذشته ایران همخوانی دارد؟ آیا همه چیز شناسنامه‌ی تاریخی دارد یا ساخت الگوهایی است برای اینکه درباره‌ی ایران معاصر حرف بزنیم و یا تصویر یک "لوپ تاریخی" که همه‌ی نسل‌ها آن را تجربه می‌کنند؟

یک‌شنبه 19 فروردین، ساعت 19 - باشگاه پایون