سخنرانی پایون XIII - نورو-برندینگ

ارائه‌دهنده: حامد ابقایی‌نیا

چشمانت را ببند و به Red Bull فکر کن!
آنچه که از شرکت ها، افراد، کشورها و شخصیت های حقوقی، حقیقی، تخیلی و  ...، در ذهن ماست، برند آن‌ها است. لوگوی آن‌ها، نام آن‌ها، آوای آن‌ها، رنگ آن‌ها، طعم و عطر و هر چیزی که وقتی نامشان را می‌برند و یا به آن‌ها فکر می‌کنیم در خودآگاه ما شکل می‌گیرد. تصویری که در مغز ما باعث می‌شود تا آن‌ها را انتخاب یا رد کنیم. تصویری که هرچه‌قدر هم به آن فکر کنیم نمی توانیم به وضوح آن را بیابیم. چون بیش‌تر این تصویر در ناخودآگاهمان شکل گرفته است.
نورو-برندینگ به کنکاش ماهیت این تصویر و تاثیر آن در رفتار مصرف می پردازد. ولی با ابزاری جدید. ابزاری که بیشتر می تواند به ناخودآگاه مخاطب دسترسی داشته باشد، یعنی علوم شناختی عصب پایه.

یک‌شنبه 20 اسفند، ساعت 19 - باشگاه پایون