سخنرانی پایون XII - دو سال زندگی با نرم‌افزارهای متن باز

ارائه‌دهنده: آروتین غریبیان

الگوی همکاری متن باز در جامعه برنامه‌نویسان رواج زیادی دارد. در این نشست، تجربه یک شهروند عادی، که پیش زمینه‌ای در برنامه‌نویسی ندارد، از زندگی محدود به این نرم افزارها به اشتراک گذاشته می‌شود. محدودیت‌ها و مزیت‌های استفاده از برنامه‌ها و سخت‌افزارهای محدود به متن باز به‌صورت قدم به قدم بحث خواهد شد و در نهایت پتانسیل واقعی این سبک زندگی ارزیابی می‌شود.

چهارشنبه 16 اسفند، ساعت 19 - باشگاه پایون