ثبت‌نام پنجمین همایش دانشجویی خانه ریاضیات تهران - «هندسه محاسباتی»