پنجمین همایش دانشجویی خانه ریاضیات تهران - «هندسه محاسباتی»

خانه ریاضیات تهران پنجمین همایش دانشجویی خود را با عنوان «هندسه محاسباتی» در تاریخ پنج‌شنبه 6 اردیبهشت، از ساعت 15 تا 18:30 برگزار می‌کند. 

سخنرانان

محمدعلی آبام، دانشگاه صنعتی شریف
زاهد رحمتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین غیبی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

ثبت‌نام کنید.

هندسه محاسباتی
15:00 - 15:15 سرآغاز
16:00 - 15:00

زاهد رحمتی

الگوریتم‌های هندسی

16:00 - 16:15 پذیرایی
16:15 - 17:15

محمدعلی آبام

پوشاننده‌های هندسی (Geometric Spanners)

17:15 - 17:30 پذیرایی
17:30 - 18:30

امین غیبی

بازسازی اشکال هندسی و کاربردهای آن