سخنرانی پایون VII - نگاهی دوباره به "زبان"

ارائه‌دهنده: امیر اقدم

در این گفتگو می‌خواهیم در مورد پاسخ پرسش‌هایی اساسی در مورد زبان و انسان صحبت کنیم.
چرا انسان تنها گونه‌ای است که دارای زبان است؟ آیا ویژگی خاصی در مغز ما وجود دارد؟ آیا این توانایی تکلم در ژن‌های ماست؟ انسان‌ها چطور قابلیت تکلم یافتند؟ و در نهایت چرا زبان چنین نقشی بنیادی در روابط اجتماعی، ساختار بیولوژیکی انسان و تکامل انسان دارد؟

چهارشنبه 25 بهمن، ساعت 19 - باشگاه پایون