ارز دیجیتالی

اراده‌دهنده: سید مرتضی مطهر

A 39-year-old who sold everything he owned in exchange for bitcoin now lives on a campsite waiting for the ultimate cryptoboom!
BusinessInsider - oct 10th 2017

چرا يه نفر می‌تونه حاضر بشه كه همه دارايى "حقيقى‌اش" رو با دو تا كد چند كاراكترى مجازى عوض كنه؟ ارز ديجيتالى چيه؟ چه‌طور توليد می‌شه؟ بازار اين ارزها چطور تنظیم می‌شند؟ آينده قانون‌گذارى نهادهاى فيزيكى براى اين ارزها به كدوم سمت می‌ره؟ ارز ديجيتالى می‌تونه به پول‌شويى بيانجامه؟
ما تو اين جلسه به سؤال "ارز ديجيتالى بخريم يا خير" پاسخ نمی‌ديم!

یک‌شنبه 22 بهمن، ساعت 19 - باشگاه پایون