سخنرانی‌های پایون#V - استفاده از الگوریتم ژنتیک در یادگیری تقویتی

ارائه‌دهنده: امین قاسم‌پور

یکی از قسمت‌های چالش‌برانگیز در استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در یادگیری ماشینی، فرایند مربوط به بخش آموزش این شبکه‌ها است. این فرایند‌ها اکثراً برپایه کاهش گرادیان هستند.

در این جلسه توضیحی در مورد روش جایگزین ژنتیک برای فرایند آموزش در یک مساله یادگیری تقویتی ارائه خواهیم داد.

چهارشنبه 18 بهمن، ساعت 19 - باشگاه پایون