سخنرانی‌های پایون#IV - بازی و خلاقیت

ارائه‌دهنده: محمدعلی مقصودی

خلاقيت، معجزه اى منحصر به نبوغ افراد خاص نيست. همه ى ما با كمك بازى ها، مى توانيم معجزه ی خودمان را بسازيم. در این کارگاه به شکل عملی تجربه می‌کنیم نبوغ تنها راه خلاقیت نیست. به عبارتی دیگر در این روش به کمک بازی‌ها معجزه خودمان را می‌سازیم.

یک‌شنبه 15 بهمن، ساعت 19 - باشگاه پایون