سخنرانی‌های پایون#II - عصب‌شناسی تجربه دینی

ارائه‌دهنده: نوید هاشمی

زمانی که افراد امری ماورایی (یا دینی) را تجربه می‌کنند، این تجربه با واکنش‌هایی در مغز  همراه است که از دید عصب شناسی قابل مطالعه هستند. در این گفتگگو بخشی از مطالعاتی که در این حوزه صورت گرفته است را بررسی می‌کنیم.

یک‌شنبه 8 بهمن - باشگاه پایون