چهارمین همایش دانشجویی «علوم کامپیوتر نظری»

خانه ریاضیات تهران چهارمین همایش دانشجویی خود را با عنوان «علوم کامپیوتر نظری» در تاریخ پنج‌شنبه 30 آذر، از ساعت 14:15 تا 18 برگزار می‌کند. 

سخنرانان

امیر دانشگر، دانشگاه صنعتی شریف
امید اعتصامی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادین
سلمان پارسا، دانشگاه صنعتی شریف

 

ثبت‌نام کنید.

علوم کامپیوتر نظری
14:15 - 14:30 سرآغاز
14:30 - 15:30

امیر دانشگر

علوم کامپیوتر نظری: تاریخ مختصر

15:30 - 15:45 پذیرایی
15:45 - 16:45

امید اعتصامی

مفاهیم اثباتِ معرفی شده در علوم کامپیوتر و کاربردهای آن

16:45 - 17:00 پذیرایی
17:00 - 18:00

سلمان پارسا

الگوریتم و پیچیدگی محاسبه در توپولوژی