سخنرانی پایون VIII - پایون، کایون، میون! سنگ، کاغذ، قیچی با ذرات

زمانى كه می‌گوييد “حتى يك ذره هم فيزيک را دوست ندارم!” آيا می‌دانيد چه‌قدر اين علاقه‌ى شما كوچک است؟

‫ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاری سومین "ﭘﻴﻜﺎر رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺷﻬﺮی"‬‬‬‬‬‬‬

ﺧﺎﻧﻪ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر "ﭘﻴﻜﺎر رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺷﻬﺮی" را در آبانﻣﺎه سال 1394 ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اداره ﻛﻞ ‬‬‬‬‫آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻛرد. ‫اﻳﺪه اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از آزﻣﻮنﻫﺎی ای‪-‬ﻟﻴﻤﭙﻴﺎد که در ﻛﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد، شکل گرفت. ‬اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ‫ﻣﻌﻤﻮل در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺪاد کمی ﺳﻮال ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد و ﺳؤاﻻت آن غالباً ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪلﺳﺎزی ‪،ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﺒﻖﺳﺎزی ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ. خانه ریاضیات در آذر ماه سال 96 سومین دوره پیکار را در دانشگاه شریف برگزار کرد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫.

چهارمین همایش دانشجویی خانه ریاضیات تهران - «علوم کامپیوتر نظری»

خانه ریاضیات تهران چهارمین همایش دانشجویی خود را با عنوان «علوم کامپیوتر نظری» در تاریخ پنج‌شنبه 12 بهمن، از ساعت 14:15 تا 18 برگزار می‌کند. 

افتتاحیه باشگاه پایون

روز جمعه، 22 دی ماه 1396، «باشگاه پایون» گشوده خواهد شد. - این عبارت ساده، همه‌ى حرفی است که می‌خواهیم بزنیم و همه کاری است که می‌خواستیم به انجام برسانیم. «باشگاه» جایی است برای «بودن» آدم‌ها و حرف‌ها و فکرها و ایده‌ها و کارها و گفتگوها و بحث‌ها. این که یک باشگاه، چه جور باشگاهی است، بیش از همه وابسته است به آدم‌هایی که عضو آن باشگاه‌اند. آنچه می‌ماند، محیط و فضا و امکاناتی است که آن جای فیزیکی برای بودن آدم‌ها فراهم آورده است. ما تا اینجا، تمام تلاشمان را کرده‌ایم برای ساختن این فضا و آماده بودن آن؛ پس از این هم به تلاشمان ادامه خواهیم داد.

چهارمین همایش دانشجویی «علوم کامپیوتر نظری»

خانه ریاضیات تهران چهارمین همایش دانشجویی خود را با عنوان «علوم کامپیوتر نظری» در تاریخ پنج‌شنبه 30 آذر، از ساعت 14:15 تا 18 برگزار می‌کند. 

كارگاه آموزش آمار - ويژه معلمین

آمار علم تصمیم‌گیری یا پیش‌گویی در عدم حتمیت‌هاست. به مثال‌های زیر توجه کنید:

  • به شما پیشنهاد دو شغل در شرکت می‌شود.
  • شرکت اول اعلام می‌کند که متوسط حقوق شما 9500000 تومان است.
  • شرکت دوم اعلام می‌کند میانه حقوق 7000000 تومان است.

کدام پیشنهاد شغلی را می‌پذیرید؟

اختتامیه سومین پیکار ریاضیات شهری

اختتامیه سومین پیکار ریاضیات شهری در روز پنج‌شنبه 23 آذر 1396 از ساعت 15 تا 17 در سالن اجتماعات خانه ریاضیات تهران برگزار می‌شود.

به دلیل محدود بودن ظرفیت سالن، دانش‌آموزان شرکت‌کننده در پرش برای حضور در این برنامه باید ثبت‌نام کنند.

لطفاً اگر مطمئن هستید در مراسم شرکت می‌کنید، ثبت‌نام کنید. برنامه مراسم ضبط شده و روی سایت خانه قرار خواهد گرفت.

جزئیات برنامه به شرح زیر است:

درباره برگزاری پیکار ریاضیات شهری

زمان: پنج‌شنه 9 آذر 1396، ساعت 8:30 تا 17.

مکان: دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان سلف، طبقه همکف.

اگر ثبت‌نام کرده‌اید و نام تیم‌تان در لیست زیر نیست؛ لطفا فردا از ساعت 9 تا 16 با شماره‌های خانه ریاضیات (88052521 و 88604004) تماس بگیرید.

سومین دوره پیکار ریاضیات شهری

سومین دوره «پیکار ریاضیات شهری (پرش)» 9 آذر ماه 1396 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. پرش یک مسابقه ترویجی با موضوع مدل‌سازی ریاضی و کاربرد ریاضیات در مسائل واقعی برای دانش‌آموزان نهم تا دوازدهم است. سؤال پرش صورت نسبتا ساده شده‌ای از يك مسئله واقعی در دنيای اطراف ماست كه دانش‌آموزان بايد قدم به قدم با سوال پيش بروند و بتوانند مدل‌سازی و تحليل درستی از صورت مسئله داشته باشند. دانش‌آموزان در قالب گروه‌های سه نفره در زماني حدود 7 ساعت بر روي تك سؤال پرش کار می‌کنند.

کارگاه تحلیل داده و یادگیری ماشین

این دوره‌ی آموزشی سعی دارد یک آشنایی کلی در مورد مفاهیم، روش‌ها و الگوریتم‌های یادگیری ماشین داشته باشد. با کمی مقدمات آماری و احتمالاتی شروع خواهیم کرد و در ادامه برای تحلیل و استخراج دانش از داده‌های موجود، مسائل دسته‌بندی و رگرسیون و الگوریتم‌های متفاوت و مطرح در این حوزه‌ها را بررسی خواهیم کرد.

Pages

Subscribe to خانه ریاضیات تهران RSS