اتاق معلم با برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط استادان آموزش ریاضی و معلمین خوش‌فکر و با سابقه، محیطی را برای بحث و تبادل نظر و حمایت از ایده‌های آموزشی معلمین فراهم می‌کند. مهیا کردن بستری برای ارائه و بحث نظرات گروه‌های مختلف فعال در زمینه آموزش ریاضی که منجر به رشد در فضای تضارب آرا می‌شود از دیگر اهداف اتاق معلم است.

كارگاه آموزش آمار - ويژه معلمین

آمار علم تصمیم‌گیری یا پیش‌گویی در عدم حتمیت‌هاست. به مثال‌های زیر توجه کنید:

  • به شما پیشنهاد دو شغل در شرکت می‌شود.
  • شرکت اول اعلام می‌کند که متوسط حقوق شما 9500000 تومان است.
  • شرکت دوم اعلام می‌کند میانه حقوق 7000000 تومان است.

کدام پیشنهاد شغلی را می‌پذیرید؟